Condiții de închiriere

1) -livrarea bicicletelor către locatar și returnarea lor către locator este posibilă numai după acordul prealabil la locul și ora convenite.

2) – locatorul este obligat să predea bicicletele locatarului într-o stare de întreținere, perfectă din punct de vedere tehnic, curățat. Locatarul este obligat să returneze bicicletele și accesoriile închiriate în aceeași stare.

3) – echipamentul de siguranță al bicicletelor include luminile față și spate, clopoțelul, prisma, precum și o cască, o vestă de vizibilitate, o banderolă reflectorizantă și o încuietoare de securitate cu cheie.

4) – bicicletele pot fi închiriate doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

   -capacitatea maximă de încărcare a bicicletelor este de 115 kg!

5) -esențial pentru închiriere:

-o carte de identitate valabilă sau pașaport

-aprobarea de a fotografia sau fotocopia documentele

-semnătura care atestă faptul că au fost luate în considerare regulile generale de închiriere

-inspecția bicicletei și a accesoriilor acesteia

-semnarea unui contract de închiriere

-plata întregii sume a chiriei

6) – percepem o taxă de întârziere pentru o bicicletă care nu este returnată până la data convenită. Valoarea sa este egală cu valoarea unei închirieri de patru ore.

7) -în cazul în care locatarul transportă bicicleta închiriată în perioada de închiriere, acesta se va face numai cu utilizarea unui suport de biciclete adecvat.

8) -locatarul declară că este capabil să utilizeze bicicleta conform intenției

9) – locatarul se angajează și declară că, în cazul oricăror posibile vătămări suferite în timpul utilizării bicicletei, el suportă sarcina financiară a îngrijirii și tratamentului în mod independent și nu cere despăgubiri de la locator, pentru orice daune produse în timpul utilizării bicicletei.

10) -locatarul se obligă să achite contravaloarea pieselor deteriorate sau pierdute în timpul utilizării bicicletei. În cazul furtului se va achita contravaloarea bicicletei. Utilizarea bicicletelor se va face în conformitate cu regulile de circulație aflate în vigoare.

11) -în cazul în care locatarul nu poate returna bicicleta până la data convenită din orice motiv (accident, vătămare, avarie) are obligația de a anunța proprietarul!

Atenţie! Bicicletele nu sunt asigurate!

Scroll to Top