Bérlési feltételek

1)-a kerékpárok  átadása a bérlőnek, valamint  azok visszaszolgáltatása a bérbeadónak csak előzetes egyeztetést követően a megállapodott helyszínen és időpontban lehetséges.

2)-a bérbeadó köteles a kerékpárokat üzemképes,műszakilag kifogástalan állapotban,letisztítva átadni a bérlőnek. A bérlő ugyanolyan állapotban köteles visszaszolgáltatni a bérelt kerékpárokat illetve tartozékokat.

3)-a kerékpárok biztonsági felszereléséhez tartozik az első és hátsó lámpa, csengő, prizma, továbbá ingyenesen igényelhető bukósisak, láthatósági mellény, fényvisszaverő karszalag, valamint kulccsal ellátott biztonsági zár.

4)- a kerékpárok kölcsönzése kizárólag 18. életévüket betöltött  személyeknek lehetséges.

   -a kerékpárok maximális terhelhetősége 115 kg!

5)-a bérléshez nélkülözhetetlen:

-érvényes személyazonossági kártya vagy útlevél

-az iratok fotózásának vagy fénymásolásának jóváhagyása

-az általános bérlési szabályok  tudomásul vételét igazoló aláírás

-a kerékpár és annak tartozékainak átvizsgálása

-a bérleti szerződés aláírása

-a bérleti díj teljes összegének kifizetése

6)-a megállapodott időpontig vissza nem szolgáltatott kerékpárért késedelmi díjat számolunk. Értéke a négy órás bérlés értékével megegyező összeg.

7)-amennyiben a bérlő a bérlés ideje alatt szállítja a bérelt kerékpárt csak megfelelő kerékpárszállító használatával teheti.

8)-a bérlő kijelenti, hogy alkalmas, illetve képes a kerékpárt rendeltetésszerűen használni

9)-a bérlő vállalja és kijelenti,hogy a kerékpár használata közben elszenvedett bármilyen esetleges sérülés esetén az ellátás és gyógyítás anyagi terhét önállóan viseli, valamint nem támaszt kártérítési igényt a bérlő irányába. A kerékpárban vagy a kerékpárral másnak okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

10)-a bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpár sérülése, valamely alkatrész hiánya, nem megfelelő működése vagy a kerékpár eltűnése esetén köteles a kárt teljes egészében megtéríteni. A kerékpár használata az érvényben levő közlekedési szabályok betartásával fog történni.

11)-amennyiben a bérlőnek bármilyen okból kifolyólag (baleset, sérülés, meghibásodás) nem áll módjában a kerékpárt a megállapodott időpontig visszaszolgáltatni köteles értesíteni a bérbeadót!

Figyelem! A kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek!

Scroll to Top